• 70 235 225
 • post@togf.dk
 • Man - Tor: 07.00 - 16.00
  (Fredag: 07.00 - 14.00)
 • Information om behandling af persondata

  Information om behandling af persondata hos Thomsen & Fals

   

  1. Generel oplysningspligt

  Inden Thomsen & Fals agerer som dataansvarlig, skal du efter databeskyttelsesforordningen have oplyst, hvordan og hvornår Thomsen & Fals indhenter, behandler og/eller videregiver dine personoplysninger.

   

  1. Indsamling og behandling af oplysninger

  For at Thomsen & Fals kan betjene dig som medarbejder, har vi brug for dit navn, adresse, CPR-nr., evt. CVR-nr., og du skal oplyse om dine skattemæssige forhold. Du skal dokumentere oplysningerne og vise billede ID og CPR-nr.

   

  For at Thomsen & Fals kan betjene dig som leverandør / samarbejdspartner / kunde, har vi brug for dit navn, adresse, e-mail, telefon nr., evt. CVR-nr.

   

  Når vi beder dig om oplysninger, er det frivilligt, om du vil give os dem. Hvis ikke, kan det måske betyde, at vi ikke kan rådgive eller i øvrigt betjene dig.

   

  Hos Thomsen & Fals indsamler og behandler vi som udgangspunkt ikke følsomme personoplysninger om dig. Hvis du imidlertid selv indleverer materiale til os, der indeholder følsomme personoplysninger – fx oplysninger i en mail eller på andet skrift, eller at du er medlem af et bestemt politisk parti eller en fagforening – betragter vi det som din accept af, at Thomsen & Fals kan gemme oplysningerne. Thomsen og Fals vil dog ikke anvende disse oplysninger i andre sammenhænge.

   

  Thomsen & Fals indhenter oplysninger til brug for udbud af ydelser af enhver art, herunder medarbejderpleje, medarbejderadministration, markedsføring, kundearrangementer og opfyldelse af forpligtelser i henhold til lovgivningen.

   

  Thomsen & Fals indhenter oplysninger fra Det Centrale Personregister og andre offentligt tilgængelige kilder og registre. Vi opdaterer oplysninger løbende.

   

  Vi registrerer i visse tilfælde kommunikationen med dig, i forhold til samtykke til arrangementer. Vi har også etableret videoovervågning bl.a. ved indgange til virksomhedens adresse.

   

  Vi opbevarer dine oplysninger, så længe de er nødvendige i forhold til de formål, som var grunden til indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

   

  Vi opbevarer relevante oplysninger, dokumenter og øvrige relevante registreringer i mindst fem år efter forretningsforbindelsens ophør, eller den enkelte transaktion er gennemført. Registreret kommunikation er tilgængeligt for dig i minimum fem år, hvis du kontakter Thomsen & Fals herom. Videooptagelser opbevares som udgangspunkt i højst 30 dage.

   

  1. Grundlag for behandling af oplysninger

  Lovgrundlaget for Thomsen & Fals behandling er på grundlaget af den nye GRPR lovgivning, som træder i kræft d. 25. maj 2018

   

  Derudover behandler Thomsen & Fals dine oplysninger, hvis det er nødvendigt som følge af en aftale, du har indgået eller overvejer at indgå med Thomsen & Fals.

   

  Thomsen & Fals behandler dine oplysninger, når det er nødvendigt for at forfølge en legitim interesse for Thomsen & Fals. Det kan fx være til indbydelser af arrangementer og til direkte markedsføring.

   

  1. Thomsen & Fals’ tavshedspligt og din ret til indsigt

  Thomsen & Fals medarbejdere har tavshedspligt og må ikke uberettiget videregive oplysninger, som de har fået kendskab til under deres arbejde hos virksomheden.

   

  Du kan få indsigt i, hvilke oplysninger Thomsen & Fals behandler om dig og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst hvem der modtager oplysninger om dig.

   

  1. Ret til at få rettet eller slettet dine oplysninger

  Hvis de oplysninger, som Thomsen & Fals har registreret om dig, er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, har du ret til at få oplysninger rettet eller slettet med de begrænsninger, der følger af lovgivning eller anden hjemmel.

   

  Hvis vi givet andre forkerte oplysninger, vil vi sørge for at rette fejlen.

   

  1. Begrænsning af behandling af oplysninger

  Bestrider du korrektheden af de oplysninger, som Thomsen & Fals har registreret om dig, eller har du gjort indsigelse mod den behandling, som oplysningerne er genstand for efter databeskyttelsesforordningens artikel 21, kan du kræve, at Thomsen & Fals begrænser behandling af disse oplysninger til opbevaring. Behandling er alene begrænset til opbevaring, indtil oplysningernes korrekthed kan fastlås, eller det kan kontrolleres, om Thomsen & Fals legitime interesser går forud for dine interesser.

   

  1. Ret til at få udleveret dine oplysninger (dataportabilitet)

  Som følge af lovgivningen, kan du have ret til at få de oplysninger, Thomsen & Fals har opbevaret om dig, udleveret i et elektronisk format.

   

  1. Klage over Thomsen & Fals behandling af oplysninger

  Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til Thomsen & Fals. Du kan desuden klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, eller dt@datatilsynet.dk

   

  1. Kontaktoplysninger på dataansvarlig og databeskyttelsesrådgiver

  Dataansvarlige er:

  Øverste ledelse og bogholderiet

  Thomsen & Fals A/S

  Lundeborgvej 20

  9220 Aalborg Ø

  CVR-nr. 30 35 67 48

  togf.dk

  Tlf. + 45 70 23 52 25

  Call Now Button