Thomsen & Fals kort fortalt.

2009 – Den 1. juli, Thomsen & Fals a/s overtager Palle Thomsen VVS / Fjellerad VVS aps

2008 - Den 1. maj, Thomsen & Fals a/s åbner afdeling i København (Frederiksberg)

2008 - Den 1. februar, Thomsen & Fals a/s åbner afdeling i Glejbjerg

2007 - Den 1. maj, Thomsen & Fals a/s åbner afdeling i Esbjerg

2007 - Morten Fals overtager pr. 1-4-07 og firmaet ændrer navn til Brdr. Thomsen & Fals a/s

2006 - Den 20. maj, virksomhedens 60 års jubilæum

1998 - Jan Kiefert Møller Thomsen, søn af Povl, i lære som VVS/ventilationsmontør.

1998 - Startede vi egen EL-afdeling

1997 - Startede vi egen afdeling for Teknisk isolering

1996 - 50 års jubilæum

1994 - I takt med udviklingen og som en naturlig følge af firmaets kvalitetsbevidsthed, arbejdes der efter et kvalitetsstyringssystem opbygget efter den anerkendte ISO-9002 standard.

1993 - Ole bliver medindehaver af firmaet.

1992 - Firmaet åbner en badeudstilling

1990 - 91 Ole tager kloakmestereksamen

1988 - Som følge af den fortsatte vækst byggede firmaet nye lokaler på Lundeborgvej 20, 9220 Aalborg Øst

1987 - 88 Ole tager VVS-tekniker og GVS-eksamen

1983 - Ole Kiefert Møller Thomsen, søn af Povl, i lære som blikkenslager

1974 - Povl bliver medindehaver af firmaet

1967 - 68 Povl tager GVS-eksamen

1960 - Povl Møller Thomsen, søn af Georg Thomsen, i lære som blikkenslager

1954 - Flytter til nye lokaler på Godthåbsvej, den nuværende Hjulmagervej

1946 - Den 20. maj blev firmaet grundlagt af brødrene Jens Peter og Georg Thomsen. Virksomheden fik hurtigt et godt ry i om-rådet og fra beskedne kælder lokaler i Fyensgade, flyttede vi i