Kattegatcentret, Grenaa

Kattegatcentret, Grenaa

Kattegatcentret i Grenaa renoverer og udbygger centret, hvor der bl.a. skal etableres et nyt pingvinanlæg samt foretages energioptimering af de eksisterende bygninger. Brøndum A/S har teknikentreprisen på projektet.

Ny- og ombygning af i alt 1420 m²

Omfanget af opgaven

kr. 5,2

Entreprisesum

Kattegatcentrets Driftsfond

Bygherre

LB Consult A/S

Rådgivende ingeniører

Kjaer & Richter A/S

Arkitekt

november 2020 - januar 2022

Projektperiode

VVS, sprinkler, køl og ventilation i forbindelse med udbygning af Kattegatcentret

De mere end 150.000 gæster, der hvert år besøger Kattegatcentret, kan se frem til endnu flere oplevelser, når centret i 2022 åbner et nyt pingvinanlæg.

Udover pingvinanlægget skal der etableres en skoletjeneste, et moderne laboratorium samt nye faciliteter til dyrene bag kulisserne. Det første spadestik blev taget i sommeren 2020, og renoveringen og udbygningen forventes færdigt i begyndelsen af 2022.

I byggeriet bliver der foretaget en række energitiltag – herunder tilslutning af solceller, grundvandskøling samt energioptimering af de eksisterende bygninger for at begrænse energiforbruget og dermed sikre en mere bæredygtig drift.

Brøndums entrepriseafdeling i Vest har teknikentreprisen på projektet, hvilket omfatter installationer inden for VVS, sprinkler, køl og ventilation. Herudover omfatter entreprisen nedbrydninger, miljøsanering og ombygninger i sammenbygningsarealerne.

I de løsninger vi bidrager med, har vi på samme måde som i det øvrige byggeri fokus på energioptimering og energieffektivitet.

Anvendte faggrupper

"Har du spørgsmål til projektet, eller er der noget, vi kan hjælpe dig med? Du er velkommen til at kontakte mig."
Mikael Bloch Projektchef, Projekter Vest - region Midt/Nord

Sådan har vi også hjulpet vores kunder